Annesayfa (Homepage) | Taha Emre | Baglantilar (Linkler) | Kinama | Osmancik (Çorum) | Viyana (Avusturya) | Dügün fotograflari | Nisan fotograflari | Bali (Endonezya) | Singapur | Italya 1 | Italya 2 | Italya 3 | Kahire (Misir) | Istanbul | Bursa | Ben kimim, neyim??? | Gülmecelik (Jokes) | Bana yazinnnn ! . Contact me !

! Sevgili Peygamberim ! Sen hala 40 yasindasin ve hala ümmetinin basindasin !

muhammed3.jpg

SON PEYGAMBER Hz. MUHAMMED (s.a.v) EFENDİMİZE YAPILAN ÇİRKİN SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ.

 

Önce Eylül 2005’te Danimarka’nın bir gazetesinde, daha sonra da geçen ay Avrupa ve diğer bazı Batılı ülkelerin gazetelerinde yüce İslam Peygamberi, son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) efendimize yönelik çirkin karikatürler yayınlanmıştır. Bizim için en yüce değer saydığımız dinimiz İslam’a ve onun yüce Peygamberine yönelik bu çirkin saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bizim için yaşamla eş anlama gelen ve herşeyden daha çok kutsal tuttuğumuz dinimizde Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) efendimize bırakın çirkin şekilde saldırmayı, herhangi bir şeklide kişileştirilmeye çalışılarak resmedilmesi bile kesinlikle kabul edilemez bir davranıştır. Üstelik söz konusu karikatürlerde peygamber efendimizin resmedilmesinden öte, O’nu haşa bir terörist gibi sarığının içinde bir bomba taşıyor şeklinde çizilmiş olması kabul edilemez bir hakarettir. Halbuki Peygamber Efendimiz yaşamı boyunca hiçbir zaman şiddet, terör, zulüm, karmaşa ve haksızlıktan yana olmamış, tam tersine bunların en şiddetli şekilde yaşandığı insanlığa bir rahmet olarak gelmiş, şiddet, terör, zulüm, karmaşa ve haksızlığı sona erdirerek barış, huzur, sevgi, selamet ve esenlik dini olam İslamiyet’i tesis etmiştir. Aşağıda bahsedeceğim Taif hadisesi Peygamberimizin bu üstün özelliklerini en güzel gösteren hadiselerden birisidir.

Peygamber efendimiz Taif’e İslamiyet’i tebliğ için gitmiş, fakat burada akla sığmayacak kötü muamele ve hakaretlerle karşılaşmış, hatta Taifliler Peygamber Efendimizin geçtiği yolun iki tarafına dizilerek O’nu taş yağmuruna tutmuşlardır. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bir bağa sığınmış, Allah (c.c.) bir melek göndererek eğer O isterse iki dağı birleştirerek bu insanları helak edeceğini iletmiş, Peygamber Efendimiz ise şu cevabı vermiştir.

 

“-Hayır! Ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Bunlar zalim. Fakat nesillerinden temiz müminler gelebilir. ben buna duacıyım.” diyerek kendisine kötülük eden o insanların helak edilmesine razı olmamıştır.

Bizim için en yüce değer olan dinimiz İslam’a ve onun yüce Peygamberine yönelik bu çirkin saldırıları şiddetle kınıyoruz.

"Efendim, Müjdecim,

Kurtarıcım, Peygamberim!

Sana Uymayan Ölçü

Hayat Olsa Teperim"

Necip Fazıl Kısakürek